Privatlivspolitik

Vedr. EU Persondataforordning 2018

Ved tilmelding til filmklubben oplyses du hermed om følgende:

Dataansvarlig: Odsherreds Børne- og ungdomsfilmklub, Gyden 8, 4560 Vig

Databehandler: Odsherreds Børne- og ungdomsfilmklub, CVR: 71250059

 

 

I forbindelse med medlemskab i filmklubben kan følgende almindelige oplysninger indhentes:

Navn | Adresse | Fødselsdato | E-mailadresse | Telefonnummer | Køn | Skole/klasse

 

Formål og behandling af data:

·   Oplysningerne indhentes og benyttes af lokalklubben ved oprettelse af medlemskab, lokale tilskud og for at overholde landsorganisationens vedtægter og krav i forhold til tilskudsydere.

·   Oplysningerne kan videregives til Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber ved behov. Medlemmet kan – om nødvendigt – kontaktes ifm. ekstern revisionskontrol.

·   Oplysningerne gemmes i max. 5 år jf. tilskudsyders krav og Bogføringsloven.

·   Dataansvarlig og databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

·   Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32

·   Som medlem kan du til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og databehandlingen, samt kræve oplysningerne slettet.

·   Lokalklubben kan kontakte dig i forbindelse med dit medlemskab.

 

 

BEMÆRK: Medlemskabet er personligt og betales af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre.

© 2019 by Odsherred børne og ungdomsfilmklub.  Hvis spørgsmål /  Kontakt os her

  • Facebook