top of page

Privatlivspolitik

Vedr. EU Persondataforordning 2018

Ved tilmelding til filmklubben oplyses du hermed om følgende:

Dataansvarlig: Odsherreds Børne- og ungdomsfilmklub, Gyden 8, 4560 Vig

Databehandler: Odsherreds Børne- og ungdomsfilmklub, CVR: 71250059

 

 

I forbindelse med medlemskab i filmklubben kan følgende almindelige oplysninger indhentes:

Navn | Adresse | Fødselsdato | E-mailadresse | Telefonnummer | Køn | Skole/klasse

 

Formål og behandling af data:

·   Oplysningerne indhentes og benyttes af lokalklubben ved oprettelse af medlemskab, lokale tilskud og for at overholde landsorganisationens vedtægter og krav i forhold til tilskudsydere.

·   Oplysningerne kan videregives til Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber ved behov. Medlemmet kan – om nødvendigt – kontaktes ifm. ekstern revisionskontrol.

·   Oplysningerne gemmes i max. 5 år jf. tilskudsyders krav og Bogføringsloven.

·   Dataansvarlig og databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

·   Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32

·   Som medlem kan du til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og databehandlingen, samt kræve oplysningerne slettet.

·   Lokalklubben kan kontakte dig i forbindelse med dit medlemskab.

 

 

BEMÆRK: Medlemskabet er personligt og betales af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre.

OBS

Aflysning af forestillinger

I tilfælde af at vi bliver nødt til at aflyse forestillinger f.eks pga. Corona, gør vi opmærksom på, at vi ikke betaler pengene tilbage. 

Ved delvis nedlukning

Hvis vi skulle komme i den situation at der kommer delvis nedlukning, altså at der kommer en begrænsning på antal af personer, der må befinde sig i biografen på samme tid. Vil der gælde først til mølle princip. Dette vil betyde at vi lukker børnene ind, og når grænsen er nået for antal af personer der må være i biografen, bliver vi desværre nød til at lukke dørene.

bottom of page